Фонд

МІСІЯ ФОНДУ

Основною місією Фонду “Роберт, Адам” є

 • Підтримати всіх нужденних людей, зокрема тих, хто працює на транспорті, членів їхніх сімей та тих, хто працює в транспортній галузі;
   
 • сприяти поширенню таких соціальних установок, цінностей і моделей поведінки, як готовність до самопожертви заради спільного блага, готовність допомагати слабким і знедоленим, які слугують побудові зрілого громадянського суспільства.
   
 • Підтримка людей у розвитку їхніх талантів та захоплень, особливо через навчання, тренінги з використанням сучасних інформаційних технологій для підтримки навчального процесу, є надзвичайно важливим викликом для сучасного світу.
   
  Найважливішими цінностями, якими керується Фонд у своїй діяльності, є: загальне благо, турбота про слабких і літніх людей, взаємоповага, працьовитість, надійність, чесність і прагнення до суспільного розвитку через розвиток особистості.

ЦІЛІ ФОНДУ
Основною метою Фонду є робота на благо людей, які працюють за наймом
на транспорті та членів їх сімей і тих, хто працює з транспортною галуззю, а також для широкої громадськості через:
 
a) діяльність з просування сучасних логістичних рішень
в автомобільному транспорті,
(b) всі види діяльності, спрямовані на захист навколишнього середовища,
і, зокрема, просування нових технологій в автомобільному транспорті та логістиці,
(c) проведення заходів щодо поліпшення соціальних, матеріальних, культурних і побутових умов осіб, зайнятих у транспортному секторі, приділяючи особливу увагу особам з багаторічним досвідом роботи на транспорті, які пов’язують своє майбутнє з особистим розвитком і кар’єрою в транспортному секторі,
г) підтримка розвитку підприємництва, економічної та фінансової освіти,
д) сприяти – за прикладом Засновника – економічній діяльності, в якій особистий і фінансовий успіх поєднується з соціальною відповідальністю і є результатом готовності до самопожертви на благо цілого, зусиль для загального блага і прагнення допомогти слабким і досвідченим
і знедолених,
f) прагнути поширювати концепцію громадянського суспільства, в тому числі презентувати та представляти її в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших державних та приватних установах
та приватних установ, 
g) просування ідей та рішень щодо реалізації нових проектів, пов’язаних з технологічним та організаційним розвитком транспортного сектору,
з) підтримувати людей у розвитку їхніх талантів і захоплень через навчання, підготовку кадрів із застосуванням сучасних інформаційних технологій, підтримку педагогічних процесів,
і) організація різноманітних проектів, акцій та інших мистецьких, музичних, ділових заходів.

ГОЛОВА ФОНДУ:
Адам Биглевський
Еміліан Шуткевич
Владислав Боярчик
Мар’ян Шаматович
Януш Томашевський
Войцех Стшалковський

РАДА ЗАСНОВНИКІВ
Голова Правління – Єжи Войцех Сациловський