Фонд

МІСІЯ ФОНДУ

Основними місіями є:

підтримка всіх, хто її потребує, зокрема транспортників та членів їхніх родин, а також тих, хто працює в транспортній галузі,

просування серед громадськості соціальних установок, цінностей і моделей поведінки, таких як готовність йти на жертви заради спільного блага, готовність допомагати слабким і знедоленим, які слугують побудові зрілого громадянського суспільства,

– підтримка людей у розвитку їхніх талантів і захоплень, особливо через навчання, тренінги з використанням сучасних інформаційних технологій для підтримки навчального процесу, є надзвичайно важливим завданням у сучасному світі.

Основними цінностями Фонду є спільне благо, турбота про вразливі верстви населення та людей похилого віку, взаємоповага, працьовитість, надійність, чесність та відданість суспільному розвитку через розвиток особистості.

ЦІЛІ ФОНДУ

Основною метою Фонду є робота на благо тих, хто працює на транспорті, членів їхніх сімей та тих, хто співпрацює з транспортною галуззю, а також на благо широкої громадськості:

a) заходи з просування сучасних логістичних рішень в автомобільному транспорті,

b) будь-які дії, спрямовані на захист навколишнього середовища і, зокрема, на просування нових технологій в автомобільному транспорті та логістиці,

c) здійснювати діяльність, спрямовану на поліпшення соціального, матеріального, культурного та життєвого становища працівників транспортної галузі, приділяючи особливу увагу тим, хто має багаторічний досвід роботи на транспорті, пов’язуючи своє майбутнє з особистим розвитком і кар’єрою в транспортній галузі,

d) підтримка розвитку підприємництва, сприяння економічній та фінансовій освіті,

e) сприяти, за прикладом Засновника, економічній діяльності, в якій особистий та фінансовий успіх поєднується з соціальною відповідальністю та є результатом готовності йти на жертви на благо цілого, зусиль для загального блага та бажання допомагати слабким та знедоленим
і знедоленим,

f) прагнути до поширення концепції громадянського суспільства, в тому числі презентувати та представляти її в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також в інших державних та приватних установах та приватних установах,

g) підтримка ідей та рішень для реалізації нових проектів, пов’язаних з технологічним та організаційним розвитком транспортної галузі,

h) підтримувати людей у розвитку їхніх талантів і захоплень через навчання, тренінги, використовуючи сучасні інформаційні технології для підтримки навчального процесу,

i) організація різноманітних проектів, заходів та інших видів мистецьких, музичних, ділових подій.

ГЛАВУ ФУНДАЦІЇ:

  • Adam Byglewski
  • Władysław Bojarczyk
  • Marian Szamatowicz
  • Janusz Tomaszewski
  • Wojciech Strzałkowski

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ:

  • Jerzy Wojciech Szaciłowski – Президент Правління